akhlak mulia
 • Rahmat dan Kasih Sayang Allah Begitu Luas dan Melimpah

  26 Apr 05:48

  Allah menciptakan rahmat 100 bagian. Dia menahan 99 bagian di sisi-Nya dan menurunkan satu bagian di bumi.

 • Di Antara Strategi Setan untuk Memecah Belah Umat

  24 Apr 07:47

  Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah (kaum muslimin) yang sholat di Jazirah Arab, akan tetapi dia belum putus asa untuk memecah belah di antara mereka

 • Fatamorgana Dunia

  18 Apr 09:01

  Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan

 • Cintai Dunia dengan Berinfak

  14 Apr 15:22

  Utsman bin Affan Radhiyallohuanhu mengatakan, bagian dunia yang kucintai ada tiga, mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian mereka yang tak punya dan membaca Alquran. 

 • Waspada Empat Faktor Pemicu Kebencian

  11 Apr 17:07

  Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah: Empat hal yang akan mendatangkan kebencian yaitu, Kesombongan, Kedengkian, Kedustaan, dan Mengadu domba.

 • Tangan di Atas Lebih Baik daripada Tangan di Bawah

  10 Apr 11:45

  Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta.

 • Pintu Hidayah Lewat Alquran

  06 Apr 15:55

  Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al Badr hafizhahumallah berkata, Sesungguhnya membaca Alquran dan merenungkan maknanya adalah pintu hidayah terbesar

 • Larangan Mencela Orang Lain

  03 Apr 05:34

  Sesungguhnya celaan itu tidak akan muncul kecuali dari orang yang hatinya penuh dengan akhlak yang buruk, dan perilaku yang tercela

 • Perbaiki Diri dengan Melembutkan Hati

  30 Mar 16:26

  Barangsiapa menjaga waktunya dengan dzikrullah (mengingat Allah), membaca Alquran, berteman dengan orang-orang baik, dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang lalai lagi buruk, niscaya akan menjadi baik dan lembut hatinya.

 • Cinta dan Benci jangan Berlebihan

  27 Mar 07:17

  Sayangilah orang yang engkau sayangi (saudaramu atau teman) sekadarnya saja, boleh jadi suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci

 • Tobat sang Pendusta

  20 Mar 09:16

  Adapun orang yang mengatakan astaghfirullah dengan lisannya sementara dia bermaksiat dengan perbuatannya maka dia adalah pendusta.

 • Ketika Ujian Hidup Kian Berat

  18 Mar 06:29

  Jika ujian semakin berat, hal itu bagi seorang mukmin yang shalih merupakan sebab ketinggian derajat dan besarnya pahala

 • Bicara yang Baik atau Diam

  16 Mar 10:15

  Barangsiapa yang banyak bicara maka akan banyak salahnya, dan barangsiapa yang banyak salahnya maka akan banyak dosanya

 • Jaminan Bagi Pembaca dan Pengamal Alquran

  15 Mar 07:12

  Allah memberikan jaminan kepada hamba yang membaca Alquran dan mengamalkannya, untuk tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat

 • Bukan Fisik, Ketakwaanlah yang Membuat Mulia di Sisi Allah

  13 Mar 00:39

  Sesungguhnya Allah SWT itu tidak melihat kepada tubuh-tubuhmu, tidak pula kepada bentuk rupamu, tetapi Dia melihat kepada hati-hatimu sekalian

 • Jangan Sibukkan Diri Mencela Orang Lain

  11 Mar 07:12

  Wahai sekalian orang yang mengaku berislam dengan lisannya dan iman  itu belum sampai ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum  muslimin, janganlah menjelekkan mereka, jangan mencari cari kesalahan mereka.

 • Penghalang Cinta kepada Allah SWT

  08 Mar 14:20

  Suatu ketika ada seorang pria berdiri menghadap Ibrahim bin Adham seraya bertanya: "Wahai Aba Ishaq, mengapa hati terhalang dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla?"

 • Jaga Diri dari Maksiat

  07 Mar 09:04

  Jika ketakwaan dapat memudahkan segala urusan, maka kemaksiatan akan mempesulit segala urusan pelakunya.

 • Doa Mohon Istiqomah dalam Islam

  02 Mar 05:18

  Ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam

 • Diantara Tanda Kecintaan terhadap Saudara Sesama Muslim

  25 Feb 17:51

  Jika engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu tanpa sepengetahuannya dan wasiat darinya, maka cukuplah ini menjadi bukti atas kecintaanmu terhadapnya. Dan sebagai pembuktian bahwa engkau juga mencintai kebaikan untuknya sebagaimana engkau mencintai kebaikan itu untuk dirimu sendiri.