abu miqdam
 • Shalat, Perkara Utama dalam Agama

  26 Jul 09:43

  Sesungguhnya kali pertama yang akan dihisab (dihitung) dari amal manusia pada hari kiamat adalah shalatnya

 • Jangan Anggap Remeh Dosa Sekecil Apapun

  24 Jul 07:05

  Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya

 • Ingat Usiamu

  22 Jul 07:38

  Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga akan hilang.

 • Sebelum Matahari Terbit dari Barat

  20 Jul 14:32

  Tidak akan terjadi Kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat, jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya

 • Saat Jiwa Berbisik untuk Berbuat Dosa

  18 Jul 12:26

  Setiap orang yang jiwanya membisikkan kepadanya untuk berbuat dosa namun kemudian dia membencinya dan berusaha membuang bisikan tersebut

 • Hati yang Qanaah

  17 Jul 10:26

  Qanaah adalah suatu sikap yang rela menerima dan selalu merasa cukup dengan hasil yang sudah diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas juga perasaan kurang

 • Tanda Kebahagiaan dan Kesengsaraan

  13 Jul 08:08

  Tanda kebahagiaan adalah ketika kebaikan-kebaikan hamba di belakang punggungnya (dia melupakan dan tidak menghitungnya)

 • Syafaat Puasa dan Alquran

  12 Jul 14:52

  Puasa dan Alquran keduanya akan memberikan syafaatnya kepada seorang hamba pada hari kiamat.

 • Agar Terbebas dari Sifat Ujub dan Riya

  11 Jul 10:55

  Banyak orang yang mengidap riya dan ujub. Riya itu termasuk dalam perbuatan mempersekutukan Allah dengan makhluk.

 • Perbanyak Membaca Kalamullah

  07 Jul 06:52

  Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Dia cintai melebihi membaca kalam firmanNya

 • Menjadi Seorang Rabbani

  05 Jul 09:48

  Imam Asy Syibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Syaban?

 • Zikir Lebih Baik daripada Diam

  01 Jul 09:57

  Diamnya seseorang dengan tanpa membaca Alquran, berzikir, atau berdoa itu bukanlah ibadah dan bukan juga termasuk sesuatu yang diperintahkan.

 • Sebaik-baik Istighfar

  30 Jun 08:11

  Sebaik-baik bentuk istighfar yaitu seorang hamba memulainya dengan sanjungan terhadap Rabb-nya, kemudian dilanjutkan dengan pengakuan

 • Keutamaan Membela Kehormatan Seorang Muslim

  29 Jun 14:54

  Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang membela kehormatan saudaranya seislam niscaya Allah akan memalingkan wajahnya dari  Neraka Jahannam pada hari kiamat

 • Lebih Dermawan di Bulan Ramadhan

  21 Jun 08:20

  Orang yang dermawan itu bukanlah orang yang memberimu disaat engkau meminta. Namun orang yang dermawan itu adalah orang yang mulai memberi (tanpa menunggu diminta

 • Memperbaiki Kesalahan

  17 Jun 10:27

  Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk

 • Menjauhkan Diri dari Segala Fitnah

  09 Jun 20:35

  Saad bin Abi Waqash radhiyallahuanhu pernah berada bersama ontanya. Tiba-tiba anaknya bernama Umar mendatanginya.

 • Bermudah dalam Urusan Jual Beli

  07 Jun 10:28

  Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual dan saat membeli serta ketika meminta hak (hutang)-nya.

 • Perhatikan Waktu Malammu

  03 Jun 17:14

  Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang (yang tidak bermanfaat) setelahnya

 • Marhaban ya Ramadhan

  27 Mei 06:59

  Waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun, Syaban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan, dan Ramadhan adalah bulan memanen