Kyai Menjawab

Aqiqah Untuk Anak Lelaki, Satu atau Dua Ekor Kambing?

Kamis, 07/03/2013 09:41:35
Mengaqiqohi bayi lelaki afdholnya adalah dengan dua ekor kambing. Jika mengaqiqohi dengan satu kambing, maka tetap sah meskipun di bawah afdhol.

Mengapa Doa Kita Tidak Dikabulkan? Ini Sebabnya

Selasa, 05/03/2013 07:47:35
Di antara penyebab tidak dikabulkannya doa adalah: (1). Makanan, minuman dan pakaiannya berasal dari harta haram, (2). Isi doanya berupa dosa dan pemutusan hubungan silaturahim, (3). Tergesa-gesa meminta pengabulan, (4). Tidak yakin dikabulkan, (5). Hati kosong/lengah, (6).Tidak sungguh-sungguh/serius, dan (7). Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.

Talak Lewat Surat, Absahkah?

Kamis, 28/02/2013 15:09:48
Talak dengan tulisan dihukumi jatuh sebagaimana talak dengan ucapan. Talak, dalam syariat Islam adalah sesuatu yang harus mendapatkan perhatian lebih dan harus hati-hati dalam menerapkan hukumnya.

Hukum Berkurban: Sunnah Atau Wajib?

Kamis, 11/10/2012 12:40:06
Assalamu’alayk. Hukum dari Qurban itu sendiri yang lebih Rajih wajib ataukah mandub?

Hukum Beraqiqah Setelah Dewasa

Kamis, 04/10/2012 18:57:37
Tidak ada aqiqah setelah baligh. Aqiqah disyariatkan hanya untuk bayi, bukan untuk yang sudah baligh atau dewasa.

Bolehkah Membagi Daging Kurban Masak?

Senin, 30/01/2012 15:20:36
Boleh membagi daging kurban dalam kondisi matang/sudah dimasak sebagaimana boleh membagikannya dalam kondisi mentah.