Terbaru

Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah

Akhlak · 01 Mei 15:07